people-arxikh1forum-training.gr                

 

  logotc

Σχετικά με εμάς Ποιότητα Υπηρεσιών

Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Είναι πλέον παραδεκτό σε παγκόσμια κλίμακα ότι ο ανταγωνισμός βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα με τάση να φθάσει ακόμη υψηλότερα σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η κατάργηση των συνόρων με την απλοποίηση των τελωνειακών και δασμολογικών περιορισμών και οι συμπαραγωγές (joint ventures) που αφαιρούν κάθε είδος "εθνικής ταυτότητας" από την τεχνολογία, έχουν δημιουργήσει πολύ απαιτητικούς πελάτες οι οποίοι παρουσιάζουν την τάση να ζητούν για προμήθεια όχι πια το "φθηνότερο" αλλά το "καλύτερης ποιότητας" προϊόν ή υπηρεσία, έστω και αν χρειάζεται να πληρώσουν περισσότερο για να το αποκτήσουν. Οι εταιρείες (ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και τον τομέα στο οποίο δραστηριοποιούνται) που παρακολουθούν από κοντά αυτές τις πραγματικά εντυπωσιακές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, δείχνουν πραγματικά αποφασισμένες (στην συντριπτική τους πλειοψηφία) να δουλέψουν σκληρά και να επενδύσουν, με στόχο να πετύχουν την πλήρη ανταπόκριση των χαρακτηριστικών των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στις απαιτήσεις του πελάτη.

Σήμερα το σημαντικότερο κριτήριο για την ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη ικανοποίηση του πελάτη. Ότι ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη μέσα σε ορισμένα όρια κόστους παραγωγής είναι ποιοτικό. Είναι λοιπόν φανερό ότι οι υποδείξεις και οι απαιτήσεις του πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ανάλογη δέσμευση των επιχειρήσεων στην ποιότητα, κάτι που είναι φυσικό ότι θα εξασφαλίσει νέες πωλήσεις και ίσως και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης εξαρτάται καθοριστικά από την δημιουργία και εφαρμογή ενός ορθολογικού Συστήματος Διοίκησης - Διαχείρισης της Παραγωγικής Διαδικασίας. Ένα τέτοιο Σύστημα οφείλει να ασπαστεί και να εφαρμόσει τις αρχές της Διαχείρισης της Ποιότητας και στη συνέχεια να τις επεκτείνει ορθολογικά για να λειτουργήσει δυναμικά και να βαδίσει στη λεωφόρο της επιτυχίας, στη λεωφόρο της Ολικής Ποιότητας.

Η προσήλωση της International Forum Training & Consulting τόσο στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της όσο και στην εξασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί το επίκεντρο της Πολιτικής Ποιότητας και των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Η εταιρεία International Forum Training & Consulting ακολουθώντας το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης της αγοράς και τις επιταγές οι οποίες επιβάλλουν τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη, από τις αρχές του 2005 βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2000. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας θα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

  • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων - σεμιναρίων για στελέχη επιχειρήσεων.
  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Συνεργάτης στα πλαίσια της διαδικασία Πιστοποίησης της εταιρείας είναι η εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων «ΔΙΑΝΟΗΣΗ» η οποία έχει αναλάβει την διαμόρφωση σε συνεργασία με τα στελέχη της International Forum Training & Consulting των επιχειρηματικών επιχειρησιακών διαδικασιών που σχετίζονται με το σύνολο της λειτουργίας της επιχείρησης.

Ταυτόχρονα στα πλαίσια της προσπάθειας ανάπτυξης και υλοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία βρίσκεται στη φάση στελέχωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό πάνω σε θέματα ποιότητας.

Στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι οι ακόλουθοι:

  • Να συμβάλλει αποτελεσματικά στην διαμόρφωση μιας δυναμικής & υποκινητικής κουλτούρας ποιότητας στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.
  • Να εξασφαλίζει στην εταιρεία τη μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης (R.O.I. – Return On Investment) της ποιότητας.
  • Να ικανοποιεί τους πελάτες της εταιρείας με τη παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Να διευρύνει συνεχώς τον βαθμό ικανοποίησης τόσο των εσωτερικών πελατών όσο και των εξωτερικών.
  • Να ικανοποιεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας με τη δημιουργία σύγχρονου, εξελισσόμενου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Να συμμετέχει στις εξελίξεις των προτύπων ποιότητας σε διεθνές επίπεδο για την έγκαιρη προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις της ποιότητας.

quality-slogan

Επίκαιρα Σεμινάρια

ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

file icon pdf  Δομημένη Συνέντευξη των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων

file icon pdf Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας Υπαλλήλων

file icon pdf Ασφάλιση & Ασφαλιστικές Εισφορές Δημάρχων & Αιρετών

file icon pdf Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων Αγαθών & Γενικών Υπηρεσιών (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης 10 ωρών)

file icon pdf Ανάλυση Νομοθεσίας Συμβάσεων Δημοσίων Έργων (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης 8 ωρών)

file icon pdf Ηλεκτρονική Ανάρτηση Διακηρύξεων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημοσίων Μελετών

file icon pdf Ηλεκτρονική Ανάρτηση Διακηρύξεων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημοσίων Έργων

file icon pdf Κατασταλτικός Έλεγχος Δαπανών - Εσόδων

 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

file icon pdf Νέες Διατάξεις Εργατικής Νομοθεσίας & Διοικητικών Κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας

file icon pdf Πρακτικό Γραφείο Βοηθού Λογιστή (Μακροχρόνιο Πρόγραμμα 50 ωρών)

file icon pdf Προσδριορισμός, Φορολογία & Διάθεση Αποτελεσμάτων με τα ΕΛΠ & τον Κ.Φ.Ε.

file icon pdf Νέες Διαδικασίες Εισαγωγής - Εξαγωγής Εμπορευμάτων στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

file icon pdf Πιστοποίηση Πωλητών (Πρόγραμμα 50 ωρών με Πιστοποίηση)

file icon pdf Εκπαίδευση Χειριστών Περονοφόρων - Γερανοφόρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Θεωρία & Πρακτική)

file icon pdf 4ο Σεμινάριο Συγκόλλησης Μετάλλων (με απόκτηση Training Certificate από την ΕΒΕΤΑΜ)

Επιδότηση ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%)

Ακολουθήστε μας στα social media

FacebookTwitterLinkedin