people-arxikh1forum-training.gr                

 

  logotc

Σχετικά με εμάς Ποιότητα Υπηρεσιών

Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Είναι πλέον παραδεκτό σε παγκόσμια κλίμακα ότι ο ανταγωνισμός βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα με τάση να φθάσει ακόμη υψηλότερα σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η κατάργηση των συνόρων με την απλοποίηση των τελωνειακών και δασμολογικών περιορισμών και οι συμπαραγωγές (joint ventures) που αφαιρούν κάθε είδος "εθνικής ταυτότητας" από την τεχνολογία, έχουν δημιουργήσει πολύ απαιτητικούς πελάτες οι οποίοι παρουσιάζουν την τάση να ζητούν για προμήθεια όχι πια το "φθηνότερο" αλλά το "καλύτερης ποιότητας" προϊόν ή υπηρεσία, έστω και αν χρειάζεται να πληρώσουν περισσότερο για να το αποκτήσουν. Οι εταιρείες (ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και τον τομέα στο οποίο δραστηριοποιούνται) που παρακολουθούν από κοντά αυτές τις πραγματικά εντυπωσιακές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, δείχνουν πραγματικά αποφασισμένες (στην συντριπτική τους πλειοψηφία) να δουλέψουν σκληρά και να επενδύσουν, με στόχο να πετύχουν την πλήρη ανταπόκριση των χαρακτηριστικών των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στις απαιτήσεις του πελάτη.

Σήμερα το σημαντικότερο κριτήριο για την ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη ικανοποίηση του πελάτη. Ότι ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη μέσα σε ορισμένα όρια κόστους παραγωγής είναι ποιοτικό. Είναι λοιπόν φανερό ότι οι υποδείξεις και οι απαιτήσεις του πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ανάλογη δέσμευση των επιχειρήσεων στην ποιότητα, κάτι που είναι φυσικό ότι θα εξασφαλίσει νέες πωλήσεις και ίσως και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης εξαρτάται καθοριστικά από την δημιουργία και εφαρμογή ενός ορθολογικού Συστήματος Διοίκησης - Διαχείρισης της Παραγωγικής Διαδικασίας. Ένα τέτοιο Σύστημα οφείλει να ασπαστεί και να εφαρμόσει τις αρχές της Διαχείρισης της Ποιότητας και στη συνέχεια να τις επεκτείνει ορθολογικά για να λειτουργήσει δυναμικά και να βαδίσει στη λεωφόρο της επιτυχίας, στη λεωφόρο της Ολικής Ποιότητας.

Η προσήλωση της International Forum Training & Consulting τόσο στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της όσο και στην εξασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί το επίκεντρο της Πολιτικής Ποιότητας και των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Η εταιρεία International Forum Training & Consulting ακολουθώντας το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης της αγοράς και τις επιταγές οι οποίες επιβάλλουν τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη, από τις αρχές του 2005 βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2000. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας θα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

  • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων - σεμιναρίων για στελέχη επιχειρήσεων.
  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Συνεργάτης στα πλαίσια της διαδικασία Πιστοποίησης της εταιρείας είναι η εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων «ΔΙΑΝΟΗΣΗ» η οποία έχει αναλάβει την διαμόρφωση σε συνεργασία με τα στελέχη της International Forum Training & Consulting των επιχειρηματικών επιχειρησιακών διαδικασιών που σχετίζονται με το σύνολο της λειτουργίας της επιχείρησης.

Ταυτόχρονα στα πλαίσια της προσπάθειας ανάπτυξης και υλοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία βρίσκεται στη φάση στελέχωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό πάνω σε θέματα ποιότητας.

Στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι οι ακόλουθοι:

  • Να συμβάλλει αποτελεσματικά στην διαμόρφωση μιας δυναμικής & υποκινητικής κουλτούρας ποιότητας στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.
  • Να εξασφαλίζει στην εταιρεία τη μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης (R.O.I. – Return On Investment) της ποιότητας.
  • Να ικανοποιεί τους πελάτες της εταιρείας με τη παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Να διευρύνει συνεχώς τον βαθμό ικανοποίησης τόσο των εσωτερικών πελατών όσο και των εξωτερικών.
  • Να ικανοποιεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας με τη δημιουργία σύγχρονου, εξελισσόμενου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Να συμμετέχει στις εξελίξεις των προτύπων ποιότητας σε διεθνές επίπεδο για την έγκαιρη προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις της ποιότητας.

quality-slogan

Επίκαιρα Σεμινάρια

ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

file icon pdf Ο Νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

file icon pdf Φορολογία Ν.Π. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

file icon pdf Περιγράμματα Γενικών & Ειδικών Θέσεων Εργασίας

file icon pdf Εφαρμογή Κινητικότητας Υπαλλήλων στη Δημόσια Διοίκηση

file icon pdf Προετοιμασία & Μεθοδολογία Δομημένης Συνέντευξης Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων & Υπηρεσιακών Συμβουλίων

file icon pdf Απονομή Μισθολογικών Κλιμακίων - Κρατήσεις - Εισφορές σύμφωνα με το Ν.4387/2016

file icon pdf Ασφάλιση Αιρετών Οργάνων - Μετακλητών Υπαλλήλων ΟΤΑ

file icon pdf Τα βήματα Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Πρακτική Εκπαίδευση

file icon pdf Τα βήματα Ηλεκτρονικής Ανάρτησης Διακηρύξεων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Έργων & Μελετών

file icon pdf Τα βήματα Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Αγαθών & Γενικών Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)

 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

file icon pdf Ο Νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

file icon pdf Οι Νέες Αλλαγές Εργασιακών Σχέσεων & Διοικητικών Κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας

file icon pdf Τήρηση & Χρήση Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

file icon pdf Νέες Διατάξεις Φ.Π.Α.

file icon pdf Νέες Διαδικασίες Εισαγωγής - Εξαγωγής Εμπορευμάτων στα πλαίσια του Νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

file icon pdf Εκπαίδευση Χειριστών Περονοφόρων - Γερανοφόρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων (με Πιστοποίηση)

file icon pdf Δημόσιες Συμβάσεις για Διαγωνισμούς Αγαθών & Υπηρεσιών & Συμπλήρωση ΕΕΕΣ & Τ.Ε.Υ.Δ.

Επιδότηση ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%)

Ακολουθήστε μας στα social media

FacebookTwitterLinkedin