people-arxikh1forum-training.gr                

 

  logotc

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ανάγκη αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, ο έντονος ανταγωνισμός σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς επίσης και η συνεχής εξέλιξη των σύγχρονων επιστημών όπως της επιστήμης του Management και των υπολογιστών δημιουργεί σε μια επιχείρηση νέα δεδομένα ιδιαίτερα στον τομέα της οργάνωσης και της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού. Στα πλαίσια αυτού του παγκόσμιου ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις καλούνται να επιλύσουν περίπλοκα προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού όπως, αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής, αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργία νέας εταιρικής κουλτούρας, κ.λπ.

Η διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων διαδραματίζει σημαντικό πλέον ρόλο στο κατώφλι της νέας χιλιετίας, αφού συμμετέχει με ουσιαστικό τρόπο στη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων στα πλαίσια μιας σύγχρονης επιχείρησης καλείται πλέον να υποστηρίξει και να εφαρμόσει την επιχειρηματική στρατηγική και να αντιμετωπίσει την παγκοσμιοποίηση των δραστηριοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Έχοντας κατανοήσει την φιλοσοφία σχετικά με τη καθοριστική λειτουργία του Ανθρώπινου Παράγοντα στο εσωτερικό μιας επιχείρησης η εταιρεία International Forum Training & Consulting έχει αναπτύξει ένα μοντέλο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: Στρατηγικός Σχεδιασμός, Εντοπισμός – Προσέλκυση – Επιλογή – Πρόσληψη, Εκπαίδευση – Ανάπτυξη, Αμοιβές – Παροχές, Αξιολόγηση, Υγιεινή – Ασφάλεια

Βασικοί στόχοι της εταιρείας στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι ακόλουθοι:

  • Να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την διοίκηση ο οποίος έχει σαν στόχο ταυτόχρονα τόσο την ικανοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και τη συνεχή βελτίωση αυτού.
  • Να εξασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και όπου απαιτείται ο αναγκαίος και εγκεκριμένος εξοπλισμός.
  • Να έχει συντελεστεί η αναγνώριση και αποτύπωση των πραγματικών αναγκών της Επιχείρησης σε Ανθρώπινο Δυναμικό.
  • Να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών στην εξασφάλιση της ποιότητας – ικανοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης (R.O.I. – Return On Investment) του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, εξελισσόμενο και Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Η σωστή επιλογή, η διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η εφαρμογή και λειτουργία συστημάτων - διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (Αναλύσεις Περιγραφών Θέσεων Εργασίας, Περιγραφές Θέσεων Εργασίας, Προδιαγραφές Θέσεων) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εταιρείας

Η International Forum Training & Consulting. σήμερα πλαισιώνεται από ένα πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, άρτια ειδικευμένων και ιδιαίτερα έμπειρων στελεχών, διασφαλίζοντας την υποστήριξη του συνόλου των δραστηριοτήτων της, είτε ως μόνιμο είτε ως ειδικό επιστημονικό Προσωπικό.

Οι άνθρωποι και οι συνεργάτες μας αποτελούν μια συμπαγής ομάδα με μεγάλη ποικιλία γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, η εξειδίκευση και η μεγάλη επαγγελματική εμπειρία την οποία διαθέτουν από διαφορετικούς κλάδους, κάνουν την International Forum Training & Consulting να ξεχωρίζει ανάμεσα στις πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στο κλάδο της παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών – Σεμιναρίων όσο και στο κλάδο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Στο έμψυχο δυναμικό της International Forum Training & Consulting περιλαμβάνονται Οικονομολόγοι, Στατιστικολόγοι, Λογιστές, Ειδικοί σε θέματα Marketing & Πωλήσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, Διαχείρισης Κρίσεων, Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Χρηματοοικονομικών, Δημοσίων Σχέσεων, Νομικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ, θετικοί επιστήμονες, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αναλυτές Συστημάτων, Προγραμματιστές.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΜΑΣ.

Επίκαιρα Σεμινάρια

ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

file icon pdf Δέσμευση Πίστωσης & Ανάληψη Δαπάνης - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

file icon pdf Δομημένη Συνέντευξη των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων

file icon pdf Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας Υπαλλήλων

file icon pdf Ε.Φ.Κ.Α. Φορέων Δημοσίου

file icon pdf Ηλεκτρονική Ανάρτηση Διακηρύξεων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για Δημόσια Έργα & Μελέτες

file icon pdf  Νέες Καταχωρήσεις Προκηρύξεων - Αποφάσεων Ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ

file icon pdf Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων Αγαθών & Γενικών Υπηρεσιών (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης 10 ωρών)

file icon pdf Εφαρμογή του ΒΙβλίου ΙΙ στις Δημόσιες Συμβάσεις

file icon pdf Ανάλυση Νομοθεσίας Συμβάσεων Δημοσίων Έργων (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης 10 ωρών)

 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

file icon pdf Νέες Διαδικασίες Εισαγωγής - Εξαγωγής Εμπορευμάτων στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

file icon pdf Δημόσιες Συμβάσεις Αγαθών - Υπηρεσιών & Συμπλήρωση ΕΕΕΣ - Τ.Ε.Υ.Δ.

file icon pdf Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων & Μελετών

file icon pdf Advanced Συναισθηματική Νοημοσύνη & Management

file icon pdf Effective Coaching Skills (ΒΥΤΙΝΑ)

file icon pdf Συγκόλληση Μετάλλων (με απόκτηση Training Certificate από την ΕΒΕΤΑΜ)

file icon pdf Εκπαίδευση Χειριστών Περονοφόρων - Γερανοφόρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Θεωρία & Πρακτική)

Επιδότηση ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%)

Ακολουθήστε μας στα social media

FacebookTwitterLinkedin