people-arxikh1forum-training.gr                

 

  logotc

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ανάγκη αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, ο έντονος ανταγωνισμός σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς επίσης και η συνεχής εξέλιξη των σύγχρονων επιστημών όπως της επιστήμης του Management και των υπολογιστών δημιουργεί σε μια επιχείρηση νέα δεδομένα ιδιαίτερα στον τομέα της οργάνωσης και της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού. Στα πλαίσια αυτού του παγκόσμιου ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις καλούνται να επιλύσουν περίπλοκα προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού όπως, αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής, αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργία νέας εταιρικής κουλτούρας, κ.λπ.

Η διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων διαδραματίζει σημαντικό πλέον ρόλο στο κατώφλι της νέας χιλιετίας, αφού συμμετέχει με ουσιαστικό τρόπο στη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων στα πλαίσια μιας σύγχρονης επιχείρησης καλείται πλέον να υποστηρίξει και να εφαρμόσει την επιχειρηματική στρατηγική και να αντιμετωπίσει την παγκοσμιοποίηση των δραστηριοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Έχοντας κατανοήσει την φιλοσοφία σχετικά με τη καθοριστική λειτουργία του Ανθρώπινου Παράγοντα στο εσωτερικό μιας επιχείρησης η εταιρεία International Forum Training & Consulting έχει αναπτύξει ένα μοντέλο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: Στρατηγικός Σχεδιασμός, Εντοπισμός – Προσέλκυση – Επιλογή – Πρόσληψη, Εκπαίδευση – Ανάπτυξη, Αμοιβές – Παροχές, Αξιολόγηση, Υγιεινή – Ασφάλεια

Βασικοί στόχοι της εταιρείας στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι ακόλουθοι:

  • Να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την διοίκηση ο οποίος έχει σαν στόχο ταυτόχρονα τόσο την ικανοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και τη συνεχή βελτίωση αυτού.
  • Να εξασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και όπου απαιτείται ο αναγκαίος και εγκεκριμένος εξοπλισμός.
  • Να έχει συντελεστεί η αναγνώριση και αποτύπωση των πραγματικών αναγκών της Επιχείρησης σε Ανθρώπινο Δυναμικό.
  • Να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών στην εξασφάλιση της ποιότητας – ικανοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης (R.O.I. – Return On Investment) του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, εξελισσόμενο και Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Η σωστή επιλογή, η διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η εφαρμογή και λειτουργία συστημάτων - διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (Αναλύσεις Περιγραφών Θέσεων Εργασίας, Περιγραφές Θέσεων Εργασίας, Προδιαγραφές Θέσεων) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εταιρείας

Η International Forum Training & Consulting. σήμερα πλαισιώνεται από ένα πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, άρτια ειδικευμένων και ιδιαίτερα έμπειρων στελεχών, διασφαλίζοντας την υποστήριξη του συνόλου των δραστηριοτήτων της, είτε ως μόνιμο είτε ως ειδικό επιστημονικό Προσωπικό.

Οι άνθρωποι και οι συνεργάτες μας αποτελούν μια συμπαγής ομάδα με μεγάλη ποικιλία γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, η εξειδίκευση και η μεγάλη επαγγελματική εμπειρία την οποία διαθέτουν από διαφορετικούς κλάδους, κάνουν την International Forum Training & Consulting να ξεχωρίζει ανάμεσα στις πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στο κλάδο της παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών – Σεμιναρίων όσο και στο κλάδο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Στο έμψυχο δυναμικό της International Forum Training & Consulting περιλαμβάνονται Οικονομολόγοι, Στατιστικολόγοι, Λογιστές, Ειδικοί σε θέματα Marketing & Πωλήσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, Διαχείρισης Κρίσεων, Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Χρηματοοικονομικών, Δημοσίων Σχέσεων, Νομικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ, θετικοί επιστήμονες, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Αναλυτές Συστημάτων, Προγραμματιστές.

Due to the big number of Professor and professionals, below you will find a selected list:

1) ABDEEN ZIAD

2) CUSPILICH JOHN F.

3) THOMAS ARCHIE

4) Peter Hatziantoniou

5) Christopher Edwards

6) BOUZOUKAS ASTERIOS

7) GKIONIS DIMITRIOS

8) TZOVANIS SYMEON

9) NIMAS NIKOLAOS

10) AVGOUSTAKIS IOANNIS

11) PEFANIS MENELAOS

12) KOUTSOTHANASIS CHARALAMPOS

13) KIOUSIS NIKOLAOS

14) PESMATZOGLOU MICHAIL

15) PROSGOLITIS GEORGIOS

16) TZOULIA ELENI

17) LASKARI CHRISTINA

18) GEORGIKOPOULOS COSTAS

19) VARSOS GIORGOS

20) BREKOS VASILIS

21) MANTOUDIS GIANNIS

22) GIANNAKOULIS ANDREAS

23) KOSTOPOULOS CHARALAMPOS

24) NIKOLAOU KONSTANTINOS

25) VARDAXOGLOU GIORGOS

26) PANAGIOTAKIS KYRIAKOS

27) KASIMIS GIANNIS

28) MPOURAZANIS DIMITRIS

29) FILIPPAS DIMITRIS

30) KLIMIS SOTIRIS

31) NIKOLIS DIMITRIS

32) KOUKOUSELIS IOANNIS

33) XANTHAKIS GIORGOS

34) KOUKOS GIORGOS

35) GRAMMATOPOULOS ZACHARIAS

36) METZIKAKOS APOSTOLOS

37) PETROULAS PETROS

38) MALAKOS PANAGIOTAKIS

39) XENOS CHARALAMPOS

40) VONDIKAKIS CHRISTODOULOS

41) KAMPOUROGLOU DIMITRIOS

42) MAYROS CHRISTOS

43) MPEHS IOANNIS

44) SAGRIS ANASTASIOS

45) LYMPERIS AGGELOS

46) BOUROS SOTIRIS

47) PENTHEROUDAKIS NIKOLAOS

48) MOUZOPOULOS NIKOLAOS

49) FARSAROTAS IOANNIS

50) PAPASOTIRIOU DIMITRIOS

51) TZANNIS ILIAS

52) PATERAKIS MICHALIS

53) LAZARIDOU ARISTOTHEA

54) KALOGEROPOULOS DIMITRIOS

55) LIAZOS PALAIOLOGOS

56) KOROMILAS GEORGIOS

57) CHARALAMPOPOULOS GORGIOS

58) KRINTAS ANDREAS

Επίκαιρα Σεμινάρια

ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

file icon pdf Νέες Καταχωρήσεις Προκηρύξεων - Αποφάσεων Ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ

file icon pdf Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας Υπαλλήλων

file icon pdf Επιλογή Προϊσταμένων - Αξιολόγηση Υπαλλήλων στα πλαίσια του Ν.4369/2016

file icon pdf Αλλαγές στις Αποδοχές Δημοσίων Υπαλλήλων

file icon pdf Εφαρμογή του ΒΙβλίου ΙΙ στις Δημόσιες Συμβάσεις

file icon pdf Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων Αγαθών & Γενικών Υπηρεσιών (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης 10 ωρών)

file icon pdf Ανάλυση Νομοθεσίας Συμβάσεων Δημοσίων Έργων (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης 10 ωρών)

file icon pdf Ηλεκτρονική Ανάρτηση Διακηρύξεων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για Δημόσια Έργα & Μελέτες

file icon pdf Χρήση - Λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Καταχώρηση Στοιχείων Ανελκυστήρων στο Μητρώο του Δήμου


ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

file icon pdf Effective Coaching Skills (ΓΑΛΑΞΙΔΙ)

file icon pdf Οικονομικός Προγραμματισμός με τα εργαλεία του Planning, Budgeting & Controlling (ΓΑΛΑΞΙΔΙ)

file icon pdf Συγκόλληση Μετάλλων (με απόκτηση Training Certificate από την ΕΒΕΤΑΜ)

file icon pdf Εκπαίδευση Χειριστών Περονοφόρων - Γερανοφόρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Θεωρία & Πρακτική)

file icon pdf Δημόσιες Συμβάσεις Αγαθών - Υπηρεσιών & Συμπλήρωση ΕΕΕΣ - Τ.Ε.Υ.Δ.

file icon pdf Ηλεκτρονική Υποβολή για Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων & Μελετών (Οικονομικών Φορέων)

file icon pdf Business Logistics

file icon pdf Ε.Φ.Κ.Α. για τον Ιδιωτικό Τομέα

file icon pdf Ορθή Χρήση Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Επιδότηση ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24%)

Ακολουθήστε μας στα social media

FacebookTwitterLinkedin